Mauranne

 

mauranne in matsyendraasana
Yoga was niet alleen van bij aanvang een soep, een mix, van veronderstellingen en feiten maar is dit nog steeds.
Van bij het begin van eigen yogapraktijk heb ik gestadig al wat zowel op technisch als op filosofisch vlak niet op feitelijkheden bleek te steunen eruit gegooid. Deze activiteit zet ik trouwens nog steeds door.
Door yoga zo tot op het bot uit te kleden won en wint yoga nog steeds meer aan belangrijkheid. Een heel erg leuke vaststelling.
Dus… ben ik zeer blij dat ik van jongsaf begonnen ben met de beoefening van de fysieke yoga en daar nog steeds gezwind mee doorga.

(Wie over yoga meer wil weten, verkent verder de site van Yogastudioperpleks.)

mauranne met boekje
Ondanks mankementen nu en dan, hier en daar en toen en nu ben ik een vrij gelukkige aanwezigheid op deze bol.
Een aanwezigheid die haar bestaan niet wil verpesten door ze in te ruilen voor een of andere interpretatie van dit aanwezig zijn. Ik ga liever naakt, niet gekleed door uit veronderstellingen geweven burkas, harnassen, korsetten die godsdiensten, ideologieën, tradities… wanneer ze beleefd zijn, te koop aanbieden, maar meestal botweg afdwingen, of manipulerend inplanten.
Ook de interpretaties die gelden of golden binnen de familie, binnen de clan, binnen de buurt waar ik opgroeide wijs ik steevast van de hand. Samen met deze die de klasse, de stand, de kaste waarin ik geboren ben voorschrijft.
Neen, ik wens niet te bouwen op welke veronderstelling ook zoals het geloof in het bestaan van een ego, van een persoon, van een ziel, van een god... ook al hebben millennialang ‘geëvolueerde dividuen’ deze veronderstellingen via opvoeding in mijn brein gebrand.
Ik wil een eerlijk, helder en fris ontplooiend bestaan. En dat kan enkel door ver weg te blijven van het spelbord van opinies, meningen, ‘de overtuiging toegedaan zijn dat…’.
Dan pas is er ruimte voor een zich scheppend ontvouwen van een rijk en avontuurlijk leven en samenleven.

(Wie over filosofie meer wil weten verkent de 'jnana' cursussen op Yogastudioperpleks.)

Mauranne
Het eerlijk, helder en fris ontplooien van het persoonlijk leven dat mijn naam Mauranne draagt is een leven als transgender.
Net zoals eerlijk doodgewoon man zijn, eerlijk doodgewoon vrouw zijn, is ook transgender zijn een eerlijke doodgewone unieke manier van omgaan met zichzelf en met omgeving. Een vrouwelijke genderidentiteit gaat als vrouw door het leven met een naam die daarbij past: Mauranne.
Dit alles behoort tot de vorm, tot de expressie die de aanwezigheid die ik ben op deze bol aanneemt.


Een unieke manier van leven die net als hetero, homo, lesbisch, biseksueel zijn, de mensheid geen pijn doet.


En... meer moet het niet zijn, maar zeker niet minder!

mauranneM, het gele teken