Multimedia...

 

multimedia products

 

lectuur, cartoons, video's, audio's...

 

 

voor multimedia over yoga, klik hier

 

multimedia over filosofie, levend leven, vind je op onderstaande pagina

 

voor de cartoons van Zenmeester Hu, klik hier

 

 

 

 

Multimedia over filosofie, levend leven:

 

Cover van Krishnamurti over Krishnamurti

Krishnamurti over Krishnamurti

 

Een uniek document waarin Krishnamurti zijn waarnemingen, ervaringen en bewustzijnstoestanden beschrijft. Het gaat niet om een gewoon dagboek omdat het nauwelijks ingaat op de dagelijkse dingen in het leven van alledag maar veel meer aantekeningen bevat over zijn 'zich aanwezig weten' en over zijn grote betrokkenheid met het leven op aarde.

 

John Cleese zegt over dit boek:
'This Notebook, with its matter-offact descriptions of Krishnamurti's almost daily experiences of mystical states, was a privilege to read. In the past, I have found Krishnamurti's ideas hard to grasp, no doubt because I was trying to grasp them. But this Notebook seems sometimes to paralyze my thought and allow Krishnamurti to work on me on a deeper level.'

 

Oorspronkelijke titel: ‘Krishnamurti’s Notebook’
Uitgeverij Synthese b.v.
ISBN 90 6271 979 1
NUR 730

Cover van De egotunnel

De egotunnel

 

Via het verkennen van het menselijk bewustzijn toont Thomas Metzinger aan dat het 'zelf', het ego, het subject, eigenlijk onbestaande is.
Aan de hand van baanbrekende ewperimenten in neurowetenschap, virtual reality, robotkunde én zijn eigen pionierswerk op het gebied van 'out of body'-ervaringen laat Metzinger zien hoe hersenen hun werkelijkheid construeren.
Als het waar is dat ons bewustzijn volledig wordt gevormd door onze hersenen, dan kunnen we dit 'zelf' op allerlei manieren manipuleren. Zeker met al wat ons tegenwoordig op technisch en medisch vlak ter beschikking staat. Dat roept natuurlijk allerlei ethische vragen op.
Want wat verstaan we onder een goede staat van bewustzijn?

 

De egotunnel
Thomas Metzinger
Hoogleraar theoretische filosofie aan de universiteit van Mainz

 

Uitgeverij De Arbeiderspers . Amsterdam . Antwerpen
ISBN 978 90 2957186 9 / NUR 320, 730

Indien niet verkrijgbaar in print, er bestaat ook een e-versie.

ISBN10: 902 95 8719 9
ISBN13: 978 90 2958719 8

 

Cover van naakt gaan en alleen

Naakt gaan en Alleen

 

Een poëtisch en humoristisch verhalend verslag van een levende omzwerving doorheen dat wat zichzelf niet kan ontkennen: aanwezig zijn, beseffen te bestaan, aandacht. Omzwervend wordt duidelijk dat aandacht, dat aanwezig zijn, nooit boeddhistisch, christelijk, islamitisch, joods, brahmanistisch, theïstisch, atheïstisch, communistisch, fascistisch, nationalistisch... kan zijn. Evenmin kan het behoren tot filosofie of wetenschap.
In niets van dat alles verblijft 'aandacht' of woont 'aanwezig zijn'. En niets van dat alles laat toe 'aanwezig zijn' maar enigszins te benaderen.
Elke vorm van geloven blokkeert de toegang. 'Aandacht' is ook niet postbode, juridisch adviseur, rechter, bakker, stempelaar, actrice, popsterretje, minister...
'Aandacht' is zelfs noch vrouw, noch man.
Aanwezig zijn, aandacht, gaat altijd Alleen zonder blatend blèrende voorgangers te volgen (die sowieso interpretaties van 'aanwezig zijn' verkondigen). Ze gaat Naakt als een steeds open blijvende en nergens verblijvende alertheid.
In deze naaktheid toont openheid zich als helderheid, vreugde, liefde... Een Aanwezig zijn dat niemand toebehoort.

 

Naakt gaan en Alleen...
Kaisan (pseudoniem voor Mauranne)

 

130 pagina's
Uitgegeven in eigen beheer
Bestellen bij Mauranne,
te contacteren via yoga@yogastudioperpleks.be
of mauranisette@skynet.be
Hertogstraat 139/0702, 3001 Heverlee, België

Prijs 8 euro
Verzendingskosten België: 2 euro
Verzendingskosten Nederland: 5 euro

 

ISBN-10: 90-9021132-2
ISBN-13:978-90-9021132-9


Cover van Het tweede thema

Het tweede thema

 

Of de verwaarloosde geschiedenis van de componerende vrouw.

 

Het tweede thema van de sonatevorm is het vrouwelijke: het is decoratief, lief, zacht en lyrisch en het verschijnt na de forse, mannelijke inzet. Het tweede thema staat symbool voor de manier waarop de componerende vrouw werd behandeld in de muziekgeschiedenis: als tweederangs, secundair en minder belangrijk.

 

Het Tweede Thema. Of de verwaarloosde geschiedenis van de componerende vrouw is een bloemlezing met informatie over talrijke vrouwelijke componisten, tegen de achtergrond van de standaard-muziekgeschiedenis. Aan dergelijke boeken bestaat een schrijnend gebrek: de geschiedschrijving verwaarloosde het werk van vrouwen en vond het niet nodig om correcte informatie te registreren. Er is dus duidelijk een behoefte aan een correctie.

 

Het boek biedt een panoramisch overzicht van wat de creatieve vrouw in de Euramerikaanse cultuur van de Middeleeuwen tot nu op muzikaal gebied heeft gepresteerd. Bekenden als Hildegard von Bingen, Barbara Strozzi, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Alma Mahler, Lili Boulanger komen aan bod, maar nog groter is het aantal onbekende componisten die in het boek te ontdekken vallen: Rosa Giacinta Badalla, Belle van Zuylen, Corona Schröter, Louise Farrenc, Josephine Lang, Maria Teresa Carreno, Johanna Beyer...

 

Simonne Claeys
ISBN 90-6853-150-6
2002 Alamire Muziekuitgeverij

Cover van The Whipping Girl

Whipping Girl

 

Over vrouwelijkheid...
uit een ongewone hoek.

 

Vrouwelijkheid ligt geketend aan de visie, aan de interpretatie, die men op en van 'levend leven' heeft.
Julia Serano, biologe en transexuele vrouw, plengt hier een waar manifest.
Ze legt open en bloot hoe angst, minachting, verachting, geringschatting, tegenover vrouwelijkheid de samenleving vorm geeft. Waar ook ter wereld.
Wat nog scherpere reacties tot gevolg heeft tegenover trans-vrouwen en trans-mannen.
'Whipping Girl' is een persoonlijk, analytisch en aangrijpend verslag dat populaire misopvattingen over transsexualiteit ontmaskerd.
En heel erg duidelijk het geloof in vrouwelijkheid als frivool, zwak en inherent inferieur aan mannelijkheid in zijn naaktje zet.

 

"'Whipping Girl' is a delight to read. Julia Serano is a careful and astute critic of the ways that tran women have been stereotyped and dismissed in popular culture, feminism, and psychology, and she repeatedly surprised me with her razor-sharp observations of the pervasive hatred of trans women and all differently gendered people.
This is an important text for gender studies classes, as wall for therapists, journalists, and anybody who'd like to keep updated as a sex radical."
Patrick Califa, author of 'Sex Changes: The Politics of Transgenderism'

 

"The demonization of feminity within feminist thought has been a longtime bummer. Here comes Julia Serano, armed with a killer intellect, ample humor, and fantastic personel knowledge to rid our beloved feminism of some misguided conclusions, making it a safer place for all of us. We desperately need this book."
Michelle Tea, author of 'Rose of No Man's Land' and 'Chelsea Whistle'.

 

Julia Serano
Whipping Girl, a Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Feminity
www.juliaserano.com

 

ISBN-13: 978-1-58005-154-5
ISBN-10: 1-58005-154-5
Publishes by Seal Press

 

 

Real-time fMRI control of a humanoid robot - First ever

De volgdende video toont hoe het brein geen moeite heeft om zich de bezitter te voelen van een ander lichaam. In deze video bestuurt het brein het robotje, net zoals het een biologisch lichaam bestuurt.

 

 

 

Thomas Metzinger - The Ego Tunnel

Video: Waarom er geen zelf bestaat.

 

 

Jiddu Krishnamurti - Be the Light to Yourself

Audio: Volg niemand. Wees een licht voor jezelf:

 

foto van Jiddu Krishnamurti