Cookies op Yogastudioperpleks

 

Yogastudioperpleks gebruikt geen cookies. Voor zover we weten zijn er ook geen cookies van derden op de site (zoals YouTube, Facebook,... ). Daarom is het niet nodig een aparte pagina aan dit onderwerp te besteden.

 

 

Privacyverklaring van Yogastudioperpleks

 

Identiteit

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Perpleks vzw, met zetel in Hertogstraat 139/0702, 3001 Heverlee. Ondernemingsnummer: 0458.354.197.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waar we in onze website naar verwijzen, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

 

 

Contact
Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze privacyverklaring kan je terecht bij Sophie Gadeyne (aka Manon) op het e-mailadres yoga@yogastudioperpleks.be.

 

 

Privacyverklaring
Door een bepaald onderdeel van onze website te gebruiken (met name het uitschrijfformulier voor de nieuwsbrief), door je in te schrijven op de nieuwsbrief en door ons op een andere manier te contacteren, geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor onze dienstverlening en onze informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

 

Je persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

 

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

 

 

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens
- op te vragen en in te kijken
- te laten wijzigen
- te laten verwijderen uit onze database. Je wordt dan ‘vergeten’ en zal op geen enkele manier nog worden gecontacteerd (behalve indien je ons zelf opnieuw contacteert)

- ook kan je vragen om wel nog in onze database te blijven, maar de nieuwsbrief niet meer te ontvangen

 

Als je een aanvraag indient om wijzigingen te laten doorvoeren of je gegevens te laten verwijderen of de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten laatste binnen 30 dagen.

 

 

Hoe laat je je rechten gelden?

Dit kan door een eenvoudig verzoek te mailen naar yoga@yogastudioperpleks.be.
Je kan ook het contactformulier gebruiken. Daarmee schrijf je je uit van de nieuwsbrief, en worden al je gegevens ook verwijderd uit ons bestand.

Wil je toch in ons bestand blijven, maar zonder de nieuwsbrief te ontvangen, vermeld dit dan uitdrukkelijk in de opmerkingen.

 

Als je ons contacteert, vermeld dan steeds:

 

 

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.
Het gaat om

 

 

Hoelang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is om jou de dienst te kunnen verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

 

Wanneer je vraagt om je gegevens te verwijderen, gebeurt dit echter zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 30 dagen na de aanvraag.

 

 

Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De nieuwsbrief versturen we zonder tussenkomst van derden.

 

In uitzonderlijke gevallen worden je persoonsgegevens wel gedeeld met derden. Dit gebeurt uitsluitend in individuele gevallen, en nadat je er uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Verder kunnen je persoonsgegevens enkel worden doorgegeven als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik.

 

Iedereen die namens Perpleks vzw jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

 

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 

Alle medewerkers van Perpleks vzw zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

 

 

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden geen gegevens opgeslaan. Zie hiervoor onze cookie-verklaring, bovenaan deze pagina.

 

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 5 november 2019.

 

 

Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

 

Ook meldt de verwerkingsverantwoordelijke het lek zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat hij/zij er kennis van heeft genomen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Indien de melding aan de toezichthoudende autoriteit niet binnen 72 uur plaatsvindt, gaat zij vergezeld van een motivering voor de vertraging.

 

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

 

 

Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan yoga@yogastudioperpleks.be en we zoeken een oplossing.
Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende website: https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie